protectia datelor personale

despre noi: | contract turist | rezervare | plata | protectie date

contract prestari servicii turistice

Contur Travel SRL

cu sediul în Constanţa, Piaţa Ovidiu nr. 14 Bloc B parter, judeţul Constanţa, este inregistrată la ANSPDCP, conform legii 677/2001, ca operator de date cu caracter personal.

Număr operator date cu caracter personal: 30198

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice), SC CONTUR TRAVEL SRL cu sediul în Constanţa, Piaţa Ovidiu nr. 14 Bloc B parter, judeţul Constanţa, reprezentată prin Dumitru Mircea - administrator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor poate fi:
  • promovarea de servicii şi produse adresate direct clienţilor persoane fizice şi promovării ofertelor prin mijloace de marketing direct.
  • cumpărarea de către Dvs. a unui serviciu (pachet de servicii) turistic(e) de la CONTUR TRAVEL SRL.

In primul caz, dacă doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Contur Travel, vă rugăm să completaţi formularul de contact.

In al doilea caz sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale necesare înscrierii la excursie (conform contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice de către CONTUR TRAVEL SRL), acestea fiind necesare procesării solicitării Dumneavoastră.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator şi sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:
conducerea CONTUR TRAVEL SRL şi prestatorii direcţi de servicii turistice.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la CONTUR TRAVEL SRL în Constanţa, Piaţa Ovidiu nr. 14 Bloc B parter, judeţul Constanţa, telefon: 0241 619777, fax: 0241 613192, e-mail: info@contur-travel.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate, decât in cazul excursiilor externe fără grup organizat (nume şi prenume, serie şi numar act identitate, data naşterii).
Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observatii:

CONTUR TRAVEL - agentie de TURISM

agentie turism membra anat

constanta agentie turism   contur travel facebook   contur travel linkedin   contur travel twitter