excursii externe

Informatii utile:

generali asigurari

Poliţa de călătorie în străinătate, TRAVEL, este un pachet complet de asigurare în caz de accidente sau boală survenite neaşteptat şi imprevizibil în timpul călătoriei în afara României.

Informaţii călătorie în străinătate

Înainte de plecarea în alte ţari decât cele din UE, va recomandăm să contactaţi ambasada statului în care se efectuează călătoria, precum şi ambasadele ţărilor de tranzit, pentru obţinerea de informaţii suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente.
Servicii şi asistenţă consulară pentru cetăţenii români

sfaturi de călătorie

Consultaţi periodic site-ul Ministerului Afacerilor Externe

documente călătorie în străinătate

Tipuri de documente de călătorie, extras din Legea nr. 248/2005, O.U.G. nr. 96/2006

Art. 6. - (1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate, eliberate în condiţiile prezentei legi, sunt următoarele:
a) paşaport diplomatic; b) paşaport de serviciu; c) paşaport simplu; d) titlu de călătorie.
(2) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada, în faţa autorităţilor române şi străine, a identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.
(3) Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte.
(4) Procedura depunerii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanţi la depunerea cererilor, precum şi termenele în care se soluţionează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Termenul pentru eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare.
Art. 61. - (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.
(2) Regimul juridic al cărţii de identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care prezenta lege dispune altfel.
Art. 7. - (1) În documentele de călătorie care se emit cu o valabilitate mai mare de un an se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei şi a altor date personale dintre cele cuprinse în fila informatizată.
(2) Forma şi conţinutul documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi data punerii în circulaţie a documentelor de călătorie în care se include un mediu de stocare electronică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc data la care pot fi eliberate, de către autorităţile competente din ţară sau, după caz, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, paşapoarte cu valabilitate de un an, precum şi forma şi conţinutul acestora.

asigurări medicale de călătorie în străinătate

asigurări Generali Romania

asigurări medicale de călătorie în străinătate
prin Generali Romania, cu valabilitate în întreaga lume.

cardul european de asigurări

Asigurarile medicale private pentru calatorii în strainatate nu pot fi înlocuite de Cardul European de Sanatate.
Desi atât Cardul European de Sanatate, cât si asigurarea medicala privata pentru calatorii în strainatate sunt instrumente de acoperire a cheltuielilor medicale, între acestea exista diferente fundamentale. Astfel:
- Cardul European de Sanatate este valabil doar în Spatiul Economic European plus Elvetia, spre deosebire de asigurarile medicale private pentru calatorii în strainatate care pot fi valabile în oricare stat al lumii în functie de nevoile persoanei care se asigura;
- Cardul European de Sanatate poate fi folosit doar daca posesorul se adreseaza unui furnizor de servicii medicale acoperit de sistemul de securitate sociala potrivit legii din statul gazda. Spre deosebire de acesta, o asigurare privata acopera inclusiv cheltuielile medicale realizate în sistemul privat;
- Cardul European de Sanatate are o actiune limitata, tipurile de îngrijiri suportate fiind prestatiile în natura care devin necesare pe motive medicale în timpul sederii pe teritoriul unui alt stat membru, tinând cont de natura prestatiilor si de durata de sedere preconizata". Acest concept a fost definit ca prestatii acordate pentru ca persoana asigurata sa nu fie fortata sa se întoarca acasa si sa-si poata continua sederea în strainatate în conditii medicale sigure". Spre deosebire de card, o asigurare medicala privata acopera, suplimentar: cheltuielile aferente repatrierii sanitare, cheltuielile cu repatrierea în caz de deces, toate cheltuielile de spitalizare, accidentele de orice fel întâmplate în perioada sederii pe teritoriul tarii respective, alte cheltuieli medicale.
- Nu în ultimul rând trebuie mentionat faptul ca, în plus, Cardul European de Sanatate poate fi obtinut doar de persoanele care au achitate la zi contributiile la sistemul public de asigurari de sanatate, spre deosebire de asigurarea medicala privata pentru calatorii în strainatate pentru încheierea careia nu este impusa o astfel de conditie.
În concluzie, datorita diferentelor importante care exista între cele doua instrumente prezentate sintetic mai sus, Cardul European de Sanatate nu poate substitui o asigurare medicala pentru calatorii în strainatate.
De altfel, experienta statelor din Uniunea Europeana, unde sistemul de carduri de asigurare functioneaza de ani buni arata ca toti posesorii unui asemenea card de sanatate detin si o asigurare de calatorie în strainatate încheiata la o companie privata de asigurare.

condiţii de călătorie pentru minori

Minorii pot călători în afara graniţielor ţării numai în următoarele condiţii:

1. Insotiti de ambii parinti, avand un pasaport individual sau pe pasaportul parintilor ( pana la 14 ani ) sau pasaport individual / carte de identitate (numai in statele Uniunii Europene, cu exceptia Cehiei, Ciprului, Suediei ) - ( 14 - 18 ani )
2. Insotiti de unul din parinti si avand de la celalalt parinte acordul, act legalizat de un notar public.

a) daca parintii sunt divortati si minorul calatoreste cu parintele care il are in custodie - este necesar doar o copie de pe hotararea judecatoreasca
b) daca unul din parinte este decedat este necesar o copie de pe certificatul de deces.
3. Fara parinti, avand drept persoana insotitoare un adult. In acest caz sunt obligatorii acordurile parentale ale ambilor parinti iar insotitorul de grup trebuie sa aiba asupra sa un cazier judiciar valabil. Numele persoanei insotitoare va fi trecut pe acordul parental.


Daca nu aţi gasit oferta potrivita, va rugam sa ne spuneţi ce aţi dori şi căutăm noi.

formular de contact